EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Yönetim

 

Prof. Dr. Semra DAŞCI 

(Bölüm Başkanı | Head of The Department)

E-mail : semra.dasci@ege.edu.tr

Tel. : +90 232 311 2220

Web: https://avesis.ege.edu.tr/semra.dasci/kimlik    -    Web: https://ege.academia.edu/SemraDa%C5%9Fc%C4%B1 

 

 

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY 

(Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Başkanı | Department of Western & Contemporary Arts, Chair)

E-mail 1: ikuyulu@yahoo.com   E-mail 2: inci.kuyulu.ersoy@ege.edu.tr

Tel. : +90 232 311 1330

Web: http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1037    -    Web: https://ege.academia.edu/%C4%B0KuyuluErsoy  

 

 

Prof. Dr. Bozkurt ERSOY (Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı | Department of Turkish & Islamic Arts, Chair)

E-mail 1: ersoybozkurt@gmail.com, E-mail 2: bozkurt.ersoy@ege.edu.tr

Tel. : +90 232 311 1677

Web: http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=824   -   Web: https://ege.academia.edu/BozkurtErsoy 

 

 

Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ (Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanı | Department of Byzantine Arts, Chair)

E-mail 1: zeynep.mercangoz@ege.edu.tr  E-mail 2: zeynepmrcngz@gmail.com

Tel. : +90 232 311 1323 

Web: https://avesis.ege.edu.tr/zeynep.mercangoz/